Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца -Детска градинка Росица- Скопје

Јавна општинска установа за деца -Детска градинка Росица- Скопје

Адреса

  • Ул. Исаија Мажовски бр. 35
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2035 509

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar