Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Централен регистар на Република Северна Македонија

Централен регистар на Република Северна Македонија

Адреса

  • Бул. Кузман Јосифовски-Питу бр. 1
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3288 100
  • 02 3123 169

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar