Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Центар за развој на Југоисточен плански регион- Струмица

Центар за развој на Југоисточен плански регион- Струмица

Адреса

  • Бул. Маршал Тито бр. 1-1
    2400, Струмица

Телефонски броеви

  • 034 340 139

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar