Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Центар за развој на Југозападен плански регион- Струга

Центар за развој на Југозападен плански регион- Струга

Адреса

  • Ул. Владо Малески-Тале бр. 1/5
    6330, Струга

Телефонски броеви

  • 046 701 005
  • 046 701 055

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar