Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Фондови/Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

Адреса

  • Ул. 23 Октомври бр. 11
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3250 100
  • 02 3162 275

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar