Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Фондови/Фонд за осигурување на депозити

Фонд за осигурување на депозити

Адреса

  • Ул. 11 Октомври бр. 18
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3235 730
  • 02 3296 901

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar