Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Фондови/Фонд за иновации и технолошки развој

Фонд за иновации и технолошки развој

Адреса

  • ГТЦ локал 6 Д.Е. 220
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3145 258

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar