Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Фондови/Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

Адреса

  • Ул. Македонија бр. 55
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3289 000

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar