Листа на иматели на информации/Правосудни органи/Уставен суд на Република Северна Македонија

Уставен суд на Република Северна Македонија

Адреса

  • Кеј Димитар Влахов бр. 19
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3119 355

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar