Листа на иматели на информации/Правосудни органи/Управен суд на Република Северна Македонија

Управен суд на Република Северна Македонија

Адреса

  • Ул. Орце Николов б.б.
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3203 200
  • 02 3203 202

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar