Листа на иматели на информации/Правосудни органи/Судски совет на Република Северна Македонија

Судски совет на Република Северна Македонија

Адреса

  • Ул. Македонија бр. 5
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3218 130
  • 02 3218 131

Службени лица

  • Вера Андрејчин

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar