Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија

Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија

Адреса

  • Ул. 11-ти Октомври бр. 7
    ГТЦ 2 кат
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3222 667

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar