Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Собрание на Република Северна Македонија

Собрание на Република Северна Македонија

Адреса

 • Бул. 11 Октомври бр. 10
  1000, Скопје

Телефонски броеви

 • 02 3112 255

Службени лица

 • Анита Младеноска-Ристовска

  02 3182 374
  076 440 300
  контакт e-mail
 • Елена Дановска Златевска

  02 3182 226
  070 317 148

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar