Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата

Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата

Адреса

  • Ул. Горѓи Димитров бр. 13
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2700 047

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar