Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

Адреса

  • Ул. 11 Октомври бр. 36
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3215 621
  • 02 3222 304

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar