Листа на иматели на информации/Јавни претпријатија и јавни установи/Јавни установи во Република Северна Македонија/Библиотеки/ОУ Матична библиотека „Кочо Рацин„-Пехчево

ОУ Матична библиотека „Кочо Рацин„-Пехчево

Адреса

  • Ул. Маршал Тито бр. 1
    2326, Пехчево

Телефонски броеви

  • 033 441 678

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar