Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Шуто Оризари

Општина Шуто Оризари

Адреса

  • Ул. Хаџи Јован Шишко бр. 36
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2652 580

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar