Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Штип

Општина Штип

Адреса

  • Ул. Васил Доганџиски бр. 4 Б
    2000, Штип

Телефонски броеви

  • 032 226 601
  • 032 226 600

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar