Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Чучер Сандево

Општина Чучер Сандево

Адреса

  • Ул. 4 бр. 6
    1000, с. Кучевиште, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2666 606

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar