Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Чешиново-Облешево

Општина Чешиново-Облешево

Адреса

  • Ул. Маршал Тито бр. 17
    2333, Општина Чешиново-Облешево

Телефонски броеви

  • 033 351 770

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar