Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Чашка

Општина Чашка

Адреса

  • Ул. Илинденска бр. 8
    1413, Општина Чашка

Телефонски броеви

  • 043 241 400
  • 043 241 343

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar