Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Ранковце

Општина Ранковце

Адреса

  • с.Ранковце

Телефонски броеви

  • 031 380 444

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar