Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Пробиштип

Општина Пробиштип

Адреса

  • Ул. Јаким Стојковски б.б.
    2210, Пробиштип

Телефонски броеви

  • 032 483 131
  • 032 483 047

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar