Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Пехчево

Општина Пехчево

Адреса

  • Бул. Равен бр. 8
    2326, Пехчево

Телефонски броеви

  • 033 441 321

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar