Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Охрид

Општина Охрид

Адреса

  • Ул. Димитар Влахов бр. 57
    6000, Охрид

Телефонски броеви

  • 046 262 492
  • 046 262 493
  • 046 262 545

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar