Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Македонски Брод

Општина Македонски Брод

Адреса

  • Ул. 7-ми Септември бр. 4
    6530, Македонски Брод

Телефонски броеви

  • 045 274 810

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar