Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица

Адреса

  • Ул. Каменичка бр. 2
    2304, Македонска Каменица

Телефонски броеви

  • 033 432 741

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar