Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Лозово

Општина Лозово

Адреса

  • Ул. Маршал Тито б.б.
    2208, Лозово

Телефонски броеви

  • 032 458 458
  • 032 458 450

Службени лица

  • Александра Саздовска

    071 307 145

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar