Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Крива Паланка

Општина Крива Паланка

Адреса

  • Ул. Св.Јоаким Осоговски бр. 175
    1330, Крива Паланка

Телефонски броеви

  • 031 375 035

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar