Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Кисела Вода

Општина Кисела Вода

Адреса

  • Ул. Петар Дељан бр. 17
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2785 400
  • 02 2770 210

Службени лица

  • Ангела Анѓеловска

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar