Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Карпош

Општина Карпош

Адреса

  • Ул. Радика бр. 9
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3055 901
  • 02 3055 902

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar