Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Зрновци

Општина Зрновци

Адреса

  • Ул. Илинденска бр. 186
    2305, Зрновци

Телефонски броеви

  • 033 353 105

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar