Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Демир Хисар

Општина Демир Хисар

Адреса

  • Ул. Битолска бр. 8
    7240, Општина Демир Хисар

Телефонски броеви

  • 047 552 661
  • 075 468 872

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar