Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Гевгелија

Општина Гевгелија

Адреса

  • Ул. Димитар Влахов бр. 4
    1480, Гевгелија

Телефонски броеви

  • 034 216 899
  • 034 211 211

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar