Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Врапчиште

Општина Врапчиште

Адреса

  • Ул. Маршал Тито бр. 7
    1238, Општина Врапчиште

Телефонски броеви

  • 042 332 378

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar