Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Виница

Општина Виница

Адреса

  • Ул. Бел Камен бр. 13
    2310, Виница

Телефонски броеви

  • 033 361 945

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • www.vinica.gov.mk/
  • огласна табла
  • службен гласник на Општина Виница

Accessibility Toolbar