Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Вевчани

Општина Вевчани

Адреса

  • Населба без уличен систем б.б.
    6335, Општина Вевчани

Телефонски броеви

  • 046 784 640
  • 046 784 641

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar