Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Валандово

Општина Валандово

Адреса

  • Ул. Иво Лола Рибар бр. 3
    2460, Валандово

Телефонски броеви

  • 034 382 007
  • 034 382 044

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar