Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Боговиње

Општина Боговиње

Адреса

  • Општина Боговиње
    1220

Телефонски броеви

  • 044 371 500
  • 044 373 667

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar