Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Битола

Општина Битола

Адреса

  • Бул. 1 Мај бр. 61
    7000, Битола

Телефонски броеви

  • 047 208 340
  • 047 238 723

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar