Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Општина Берово

Општина Берово

Адреса

  • Ул. Димитар Влахов бр. 10
    2330, Општина Берово

Телефонски броеви

  • 033 471 057
  • 033 471 026

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar