Листа на иматели на информации/Јавни претпријатија и јавни установи/Јавни установи во Република Северна Македонија/Библиотеки/НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски„-Битола

НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски„-Битола

Адреса

  • Ул. Пеце Матичевски бр. 39
    7000, Битола

Телефонски броеви

  • 047 220 208

Службени лица

  • Милена Трајчевска

    контакт e-mail

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar