Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Народен правобранител на Република Северна Македонија

Народен правобранител на Република Северна Македонија

Адреса

  • Ул. Македонија бр. 19
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3129 335
  • 02 3129 359

Службени лица

  • Снежана Теодосиевска-Јорданоска

    контакт e-mail
  • Зоран Билбилоски

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar