Листа на иматели на информации/Образовни институции/Македонска академија на науките и уметностите-Скопје

Македонска академија на науките и уметностите-Скопје

Адреса

  • Бул. Крсте Мисирков бр. 2
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3235 400
  • 02 3235 500

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar