Листа на иматели на информации/Јавни претпријатија и јавни установи/Јавни установи во Република Северна Македонија/Библиотеки/ЛУ Библиотека „Благој Јанков-Мучето“-Струмица

ЛУ Библиотека „Благој Јанков-Мучето“-Струмица

Адреса

  • Ул. Благој Мучето бр. 26
    2400, Струмица

Телефонски броеви

  • 034 349 040

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar