Листа на иматели на информации/Државни институции/Комисии/Комисија за спречување и заштита од дискриминација

Комисија за спречување и заштита од дискриминација

Адреса

  • Ул. Даме Груев бр. бр. 1
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3232 368

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла