Листа на иматели на информации/Јавни претпријатија и јавни установи/Јавни установи во Република Северна Македонија/Центри за Социјална работа/Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Гевгелија

Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Гевгелија

Адреса

  • Ул. Маршал Тито б.б.
    1480, Гевгелија

Телефонски броеви

  • 034 213 797
  • 034 211 955

Службени лица

  • Маргарита Карајанова

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar