Листа на иматели на информации/Јавни претпријатија и јавни установи/Јавни установи во Република Северна Македонија/Библиотеки/Јавна установа – Градска библиотека “Браќа Миладиновци”-Скопје

Јавна установа – Градска библиотека “Браќа Миладиновци”-Скопје

Адреса

  • Ул. Партизански одреди бр. 22
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3162 544
  • 02 3127 016

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar