Листа на иматели на информации/Јавни претпријатија и јавни установи/Јавни установи во Република Северна Македонија/Библиотеки/Јавна општинска установа-библиотека „Гоце Делчев“-Гевгелија

Јавна општинска установа-библиотека „Гоце Делчев“-Гевгелија

Адреса

  • Ул. Васо Карајанов бр. 1
    1480, Гевгелија

Телефонски броеви

  • 034 213 366
  • 034 211 564

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar