Листа на иматели на информации/Јавни претпријатија и јавни установи/Јавни установи во Република Северна Македонија/Библиотеки/Јавна општинска установа- библиотека “Тане Георгиевски”-Куманово

Јавна општинска установа- библиотека “Тане Георгиевски”-Куманово

Адреса

  • Ул. Народна револуција бр. 1
    1300, Куманово

Телефонски броеви

  • 031 413 443

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar